CascadiaPHP 2024

com_message_pump

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

com_message_pumpCOM iletilerini işler, zaman_asimi süresince uykudadır

Açıklama

com_message_pump(int $zaman_asimi = 0): bool

İşlev, zaman_asimi milisaniye süresince veya kuyruğa bir ileti gelene kadar uyuyacaktır.

İşlevin amacı, bölümler arasındaki COM çağrılarını yönlendirmek ve çeşitli eşzamanlama konularını çözmektir. Bu diğer olaylar işlenirken veya arkaplanda diğer kodlar çalışırken, olayların tetiklediği betiğinizin etkili bir şekilde beklemesini sağlayacaktır. com_event_sink() işlevi örneğinde gösterildiği gibi, olay bağlı COM nesnesi kullanımı bitene kadar bir döngü içinde kullanılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

zaman_asimi

Milisaniye cinsinden zaman aşımı.

zaman_asimi bağımsız değişkenini belirtmezseniz öntanımlı olarak 0 alınacaktır. 0 beklenmeyeceği anlamına gelir; bekleyen mesajlar varsa önce işlenecektir, bekleyen mesaj yoksa işlev uyumaksızın false döndürecektir.

Dönen Değerler

Eğer mesaj veya mesajlar zaman aşımından önce gelirse işlenecektir ve işlev true döndürecektir. Eğer zaman aşımı gerçekleşirse ve hiç bir mesaj işlenmediyse geri dönüş değeri false olacaktır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top