PHPCon Poland 2024

variant_idiv

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_idivVaryant değerleri tamsayıya çevirir ve bölme yaparak sonucu döndürür

Açıklama

variant_idiv(mixed $sol, mixed $sag): variant

sol ve sag bağımsız değişkeni tamsayıya çevirir ve bölme işlemi yapar.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

Varyant Tamsayı Bölme Kuralları
Durum İşlem
Her iki deyim dizge, tarih, karakter, mantıksal türde ise Bölme ve tamsayı döndürülür
Bir deyim dizge diğeri karakter ise Bölme
Bir deyim sayısal diğeri dizge ise Bölme
İki deyimde sayısal ise Bölme
Deyimlerden biri NULL ise NULL döndürülür
Her iki deyim boş ise DISP_E_DIVBYZERO kodu ile bir com_exception istisnası yavrulanır.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

  • variant_div() - İki varyant değerin bölme sonucunu döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top