PHP 8.3.0 RC 2 available for testing

variant_imp

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_impİki varyant üzerinde ikilik çıkarım yapar

Açıklama

variant_imp(mixed $sol, mixed $sag): variant

İkilik çıkarım işlemi yapar.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

Varyant Çıkarım Tablosu
sol sag Sonuç
truetruetrue
truefalsefalse
truenulltrue
falsetruetrue
falsefalsetrue
falsenulltrue
nulltruetrue
nullfalsenull
nullnullnull

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top