com_print_typeinfo

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

com_print_typeinfoİncelenebilecek şekilde PHP sınıf tanımını yazar

Açıklama

com_print_typeinfo(variant|string $nesne, ?string $arayuz = null, bool $baglama = false): bool

İşlevin amacı olay bağlamada kullanmak için sınıf yapısının üretilmesidir. İşlev ayrıca, içbakış arayüzlerinin desteklediği kadar, herhangi bir COM nesnesinin dökümünü üretmek için kullanılabilir, görüntülenmek istenen arayüz adı bilinmelidir.

Bağımsız Değişkenler

nesne

nesne bağımsız değişkeni ya COM nesnesinin bir örneği ya da tür kütüphane adı (com_load_typelib() işlevinde gösterilen kurallara göre çözümlenir) olmalıdır.

arayuz

Gösterilecek IDispatch astsalı arayüzün adı.

baglama

true belirtilirse karşılık gelen bağlama arayüzü gösterilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
csaba at alum dot mit dot edu
19 years ago
com_print_typeinfo is really useful if you're trying to figure out what properties and methods you have access to. For example, I might do:

<?php
$oExplorer
= new COM("Shell.Application");
com_print_typeinfo($oExplorer);
?>

The first line shows me the class of the object (what VBScript calls 'typename'), in my case IShellDispatch4. It's frequently the case that if you plunk that in as the second argument to com_print_typeinfo, you get way more methods/properties coming back. Thus:

<?php
$oExplorer
= new COM("Shell.Application");
com_print_typeinfo($oExplorer, "IShellDispatch4");
?>

Furthermore, you might get additional functions listed if you try lower number suffixes (or not). At any rate, it would be useful for PHP to have a typename function like VBScript does. For example, if you iterate through the Windows of $oExplorer you get both IE and Explorer windows and typename is the easy way to differentiate between them. Here's what I'm using:

<?php
function typeName($objCOM) {
if (empty(
$objCOM)) return "no COM object";
if (
gettype($objCOM)!="object") return "not a COM object";
ob_start();
com_print_typeinfo($objCOM);
$typeInfo = ob_get_contents();
ob_end_clean();
$pattern = "/^\\s*class (.*) \\{/";
if (!(
$matchCnt = preg_match($pattern, $typeInfo, $aMatch))) return "Not found";
return
$aMatch[1];
}
?>

Csaba Gabor from Vienna
up
-1
Richard Lynch
17 years ago
In my particular version of PHP, the second and third arguments are not, in fact, optional.

Passing in '' for both, however, yielded a bucketful of information.

YMMV
To Top