PHP 8.4.0 Alpha 2 available for testing

variant_not

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_notBir varyant üzerinde ikilik değil işlemi yapar

Açıklama

variant_not(mixed $değer): variant

varyant üzerinde ikilik değil işlemi yapar ve sonucu geri döndürür.

Bağımsız Değişkenler

değer

Varyant.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

İkilik değil sonucunu döndürür. Eğer değer null ise null geri dönecektir.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top