PHPerKaigi 2024

variant_or

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_orİki varyant üzerinde mantıksal ayırma işlemi yapar

Açıklama

variant_or(mixed $sol, mixed $sag): variant

İkilik VEYA işlemi yapar. Bunun normal VEYA işleminden farklı olduğuna dikkat ediniz.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

  • variant_and() - İki varyant üzerinde ikilik VE işlemi yapar
  • variant_xor() - İki varyant arasında mantıksal çıkarma yapar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top