variant_abs

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_absBir değerin mutlak değerini döndürür

Açıklama

variant_abs(mixed $değer): variant

değerin mutlak değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

değer

Değer.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

değerin mutlak değerini döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top