variant_int

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_intDeğerin tamsayı kısmını döndürür

Açıklama

variant_int ( mixed $değer ) : variant

Değerin tamsayı kısmını döndürür.

Değiştirgeler

değer

Tamsayı kısmı döndürülecek değer.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin değiştirgeleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

değer negatif ise eşit veya büyük olan ilk negatif tamsayı, diğer durumda değerin tamsayı kısmı döner.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top