PHPCon Poland 2024

variant_div

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_divİki varyant değerin bölme sonucunu döndürür

Açıklama

variant_div(mixed $sol, mixed $sag): variant

sol ile sag bağımsız değişken arasında bölme yapar ve sonucu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

Varyant Bölme Kuralları
Durum Sonuç
İki deyimde dizge, tarih, karakter, mantıksal ise Çift duyarlıklı sayı döner
Bir deyim dizge diğer deyim karakter ise Bölme ve çift duyarlıklı sayı döner
Bir deyim sayısal diğeri dizge ise Bölme ve çift duyarlıklı sayı döner
İki deyimde sayısal ise Bölme ve çift duyarlıklı sayı döner
Deyimlerden biri NULL ise NULL döner
sag boş, sol boş olmayan herhangi bir şey ise DISP_E_DIVBYZERO kodu ile bir com_exception istisnası yavrulanır
sol boş, sag boş olmayan herhangi bir şey ise Çift duyarlıklı 0 döner
Her iki deyim boş ise DISP_E_OVERFLOW kodu ile bir com_exception istisnası yavrulanır

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

  • variant_idiv() - Varyant değerleri tamsayıya çevirir ve bölme yaparak sonucu döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top