variant_cast

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_castVaryantı başka türde bir varyant nesneye dönüştürür

Açıklama

variant_cast(variant $varyant, int $tür): variant

İşlev varyant bağımsız değişkeninin kopyasını oluşturur, daha sonra kopyayı türe çarpıtma işlemi yapar.

İşlev COM kütüphanesindeki VariantChangeType() işlevini sarmalar; daha fazla bilgi için MSDN'ye bakınız.

Bağımsız Değişkenler

varyant

Varyant.

tür

tur VT_XXX sabitlerinden biri olmalıdır.

Dönen Değerler

Belirtilen türde bir varyant döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top