PHPerKaigi 2024

variant_add

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_addİki varyant değeri birleştirir ve sonucu geri döndürür

Açıklama

variant_add(mixed $sol, mixed $sag): variant

Aşağıdaki kuralları (MSDN kütüphanesinden alınmıştır) kullanarak, sol bağımsız değişkeni sag bağımsız değişken ile birleştirir.

Varyant Birleştirme Kuralları
Durum Sonuç
İki deyim dizge tipinde Ekleme
Bir deyim dizge diğeri karakter türünde Toplama
Bir deyim sayısal diğeri dizge türünde Toplama
İki deyimde sayısal Toplama
Deyimlerden biri NULL NULL döner
Her iki deyim boş Tamsayı döner

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

İşlem sonucunu döndürür.

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

  • variant_sub() - Sağ varyant değerini sol varyant değerinden çıkartır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top