variant_mul

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_mulİki varyant değerleri için çarpma işlemi yapar

Açıklama

variant_mul(mixed $sol, mixed $sag): variant

sol ile sag bağımsız değişkeni çarpar.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Mantıksal değerler false -1, true 0 olarak dönüştürülür.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

Varyant Çarpma Kuralları
Durum İşlem
İki deyimde dizge, tarih, karakter, mantıksal türlerinden biri Çarpma
Bir deyim dizge diğeri karakter Çarpma
Bir deyim sayısal diğeri dizge Çarpma
Her iki deyim sayısal Çarpma
Biri NULL NULL döner
Her iki deyim boş ise Boş bir dizge döner

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrular.

Ayrıca Bakınız

  • variant_div() - İki varyant değerin bölme sonucunu döndürür
  • variant_idiv() - Varyant değerleri tamsayıya çevirir ve bölme yaparak sonucu döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top