CascadiaPHP 2024

variant_sub

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

variant_subSağ varyant değerini sol varyant değerinden çıkartır

Açıklama

variant_sub(mixed $sol, mixed $sag): variant

sag değeri sol değerden çıkartır.

Bağımsız Değişkenler

sol

Sol terim.

sag

Sağ terim.

Bilginize:

Tüm varyant aritmetik işlevlerinde olduğu gibi, bu işlevin bağımsız değişkenleri de bir PHP yerel türü (int, string, floating point, bool veya null) veya COM, VARIANT veya DOTNET sınıfının bir örneği olabilir. PHP yerel türleri, VARIANT sınıfı için kurucuda bulunan kurallar kullanılarak varyantlara dönüştürülür. Öntanımlı özelliklerinin değerine sahip olacak COM ve DOTNET nesneleri variant değeri olarak alınır ve kullanılır.

Varyant aritmetik işlevleri, COM kütüphanesindeki benzer şekilde adlandırılmış işlevlerin sarmalayıcılardır; bu işlevler hakkında daha fazla bilgi için MSDN kütüphanesine bakılabilir. PHP işlevleri biraz farklı adlandırılır; örneğin PHP'deki variant_add(), MSDN belgelerinde VarAdd() işlevine karşılık gelir

Dönen Değerler

Varyant Çıkartma Kuralları
Durum İşlem
İki deyimde dizge türünde ise Çıkartma
Bir deyim dizge diğeri karakter ise Çıkartma
Bir deyim sayısal diğeri dizge ise Çıkartma
İki deyimde sayısal ise Çıkartma
İki deyimden biri NULL ise NULL döner
İki deyimde boş ise Boş dizge geri döner

Hatalar/İstisnalar

Başarısızlık durumunda bir com_exception yavrulanır.

Ayrıca Bakınız

  • variant_add() - İki varyant değeri birleştirir ve sonucu geri döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top