gettype

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

gettypeBir değişkenin türünü döndürür

Açıklama

gettype(mixed $değişken): string

Belirtilen değişkenin türünü döndürür. Türü sınamak için is_* işlevleri kullanılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

değişken

Türüne bakılacak değişken.

Dönen Değerler

Olası dönüş değerleri:

 • "boolean"
 • "integer"
 • "double" (tarihsel sebeplerle float durumunda "double" döndürülür)
 • "string"
 • "array"
 • "object"
 • "resource"
 • "resource (closed)" PHP 7.2.0 ve sonrası
 • "NULL"
 • "unknown type"

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 Kapalı özkaynaklar için artık 'resource (closed)' dönüyor. Evvelce bu durumda 'unknown type' dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - gettype() örneği

<?php

$data
= array(1, 1., NULL, new stdClass, 'foo');

foreach (
$data as $value) {
echo
gettype($value), "\n";
}

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

integer
double
NULL
object
string

Ayrıca Bakınız

 • get_debug_type() - Hata ayıklamaya uygun şekilde değişkenin tür adını döndürür
 • settype() - Bir değişkenin türünü belirler
 • get_class() - Bir nesnenin ait olduğu sınıfın ismini döndürür
 • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
 • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
 • is_callable() - Bir değişkenin değerinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini doğrular
 • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
 • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
 • is_null() - Bir değişkenin değerinin null olup olmadığına bakar
 • is_numeric() - Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
 • is_object() - Değişken object türünde mi diye bakar
 • is_resource() - Değişken resource türünde mi diye bakar
 • is_scalar() - Bir değişken sayıl mı diye bakar
 • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
 • function_exists() - Eğer işlev tanımlanmış ise true döndürür
 • method_exists() - Bir sınıf yöntemi mevcut mu diye bakar

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
10
mohammad dot alavi1990 at gmail dot com
1 year ago
Be careful comparing ReflectionParameter::getType() and gettype() as they will not return the same results for a given type.

string - string // OK
int - integer // Type mismatch
bool - boolean // Type mismatch
array - array // OK
up
-57
Anonymous
2 years ago
Same as for "boolean" below, happens with integers. gettype() return "integer" yet proper type hint is "int".

If your project is PHP8+ then you should consider using get_debug_type() instead which seems to return proper types that match used for type hints.
To Top