PHP 8.1.2 Released!

get_resource_id

(PHP 8)

get_resource_idBelirtilen özkaynağın tamsayı belirteci döner

Açıklama

get_resource_id(resource $tanıtıcı): int

Bu işlev, bir özkaynak için tamsayı belirteç oluşturmak için tür açısından güvenli bir yol sağlar.

Değiştirgeler

tanıtıcı

Değerlendirilecek özkaynağın tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Belirtilen tanıtıcı için int türünde bir belirteç döner.

Bu işlev aslında, özkaynak kimliğini almak için daha kolay bir yol olarak tanıtıcıya int tür dönüşümü uygular.

Örnekler

Örnek 1 - get_resource_id() örneği

<?php
$handle 
fopen('./storage/logs/lumen.log''rt');

echo (int) 
$handle "\n\n";

echo 
get_resource_id($handle);

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

698

698

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top