PHP 8.1.28 Released!

get_resource_id

(PHP 8)

get_resource_idBelirtilen özkaynağın tamsayı belirteci döner

Açıklama

get_resource_id(resource $tanıtıcı): int

Bu işlev, bir özkaynak için tamsayı belirteç oluşturmak için tür açısından güvenli bir yol sağlar.

Bağımsız Değişkenler

tanıtıcı

Değerlendirilecek özkaynağın tanıtıcısı.

Dönen Değerler

Belirtilen tanıtıcı için int türünde bir belirteç döner.

Bu işlev aslında, özkaynak kimliğini almak için daha kolay bir yol olarak tanıtıcıya int tür dönüşümü uygular.

Örnekler

Örnek 1 - int dönüşümüyle aynı sonucu üreten get_resource_id() örneği

<?php
$handle
= fopen("php://stdout", "w");

echo (int)
$handle . "\n";

echo
get_resource_id($handle);

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

698

698

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top