get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

get_resource_typeÖzkaynak türünü döndürür

Açıklama

get_resource_type(resource $özkaynak): string

Bu işlev belirtilen özkaynağın türünü döndürür.

Değiştirgeler

özkaynak

Sınanacak özkaynak.

Dönen Değerler

Belirtilen özkaynak bir özkaynak ise bu işlev bu özkaynağın türünü belirten bir dizge döndürür. Eğer tür, bu işlev tarafından tanınmıyorsa Unknown dizgesi döner.

özkaynak resource türünde değilse işlev null döndürür ve bir hata üretir.

Örnekler

Örnek 1 - get_resource_type() örneği

<?php
// çıktısı: stream
$fp fopen("foo""w");
echo 
get_resource_type($fp) . "\n";

// çıktısı: curl
$c curl_init ();
echo 
get_resource_type($c) . "\n"// PHP 8.0.0 öncesinde çalışır ve
// curl_init 8.0 itibariyle bir CurlHandle nesnesi döndürür
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
13
CertaiN
8 years ago
Try this to know behavior:

<?php
function resource_test($resource, $name) {
    echo
       
'[' . $name. ']',
       
PHP_EOL,
       
'(bool)$resource => ',
       
$resource ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'get_resource_type($resource) => ',
       
get_resource_type($resource) ?: 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'is_resoruce($resource) => ',
       
is_resource($resource) ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
PHP_EOL
   
;
}

$resource = tmpfile();
resource_test($resource, 'Check Valid Resource');

fclose($resource);
resource_test($resource, 'Check Released Resource');

$resource = null;
resource_test($resource, 'Check NULL');
?>

It will be shown as...

[Check Valid Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => stream
is_resoruce($resource) => TRUE

[Check Released Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => Unknown
is_resoruce($resource) => FALSE

[Check NULL]
(bool)$resource => FALSE
get_resource_type($resource) => FALSE
Warning:  get_resource_type() expects parameter 1 to be resource, null given in ... on line 10
is_resoruce($resource) => FALSE
To Top