PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7)

get_resource_typeÖzkaynak türünü döndürür

Açıklama

get_resource_type ( resource $tanıtıcı ) : string

Bu işlev belirtilen özkaynağın türünü döndürür.

Değiştirgeler

tanıtıcı

Sınanacak özkaynak.

Dönen Değerler

Belirtilen tanıtıcı bir özkaynak ise bu işlev bu özkaynağın türünü belirten bir dizge döndürür. Eğer tür, bu işlev tarafından tanınmıyorsa Unknown dizgesi döner.

tanıtıcı resource türünde değilse işlev FALSE döndürür ve bir hata üretir.

Örnekler

Örnek 1 - get_resource_type() örneği

<?php
// 'mysql link' basar
$c mysql_connect();
echo 
get_resource_type($c) . "\n";

// 'file' basar
$fp fopen("foo""w");
echo 
get_resource_type($fp) . "\n";

// 'domxml document' basar
$doc new_xmldoc("1.0");
echo 
get_resource_type($doc->doc) . "\n";
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
15
CertaiN
6 years ago
Try this to know behavior:

<?php
function resource_test($resource, $name) {
    echo
       
'[' . $name. ']',
       
PHP_EOL,
       
'(bool)$resource => ',
       
$resource ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'get_resource_type($resource) => ',
       
get_resource_type($resource) ?: 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
'is_resoruce($resource) => ',
       
is_resource($resource) ? 'TRUE' : 'FALSE',
       
PHP_EOL,
       
PHP_EOL
   
;
}

$resource = tmpfile();
resource_test($resource, 'Check Valid Resource');

fclose($resource);
resource_test($resource, 'Check Released Resource');

$resource = null;
resource_test($resource, 'Check NULL');
?>

It will be shown as...

[Check Valid Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => stream
is_resoruce($resource) => TRUE

[Check Released Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => Unknown
is_resoruce($resource) => FALSE

[Check NULL]
(bool)$resource => FALSE
get_resource_type($resource) => FALSE
Warning:  get_resource_type() expects parameter 1 to be resource, null given in ... on line 10
is_resoruce($resource) => FALSE
To Top