PHPCon Poland 2024

get_resource_type

(PHP 4 >= 4.0.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

get_resource_typeÖzkaynak türünü döndürür

Açıklama

get_resource_type(resource $özkaynak): string

Bu işlev belirtilen özkaynağın türünü döndürür.

Bağımsız Değişkenler

özkaynak

Sınanacak özkaynak.

Dönen Değerler

Belirtilen özkaynak bir özkaynak ise bu işlev bu özkaynağın türünü belirten bir dizge döndürür. Eğer tür, bu işlev tarafından tanınmıyorsa Unknown dizgesi döner.

özkaynak resource türünde değilse işlev null döndürür ve bir hata üretir.

Örnekler

Örnek 1 - get_resource_type() örneği

<?php
$fp
= fopen("foo", "w");
echo
get_resource_type($fp) . "\n";

// PHP 8.0.0 ve sonrasında çalışmaz.
// curl_init işlevi artık bir CurlHandle nesnesi döndürüyor
$c = curl_init ();
echo
get_resource_type($c) . "\n"; ?>

Yukarıdaki örneğin PHP 7 çıktısı:

stream
curl

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
2
CertaiN
10 years ago
Try this to know behavior:

<?php
function resource_test($resource, $name) {
echo
'[' . $name. ']',
PHP_EOL,
'(bool)$resource => ',
$resource ? 'TRUE' : 'FALSE',
PHP_EOL,
'get_resource_type($resource) => ',
get_resource_type($resource) ?: 'FALSE',
PHP_EOL,
'is_resoruce($resource) => ',
is_resource($resource) ? 'TRUE' : 'FALSE',
PHP_EOL,
PHP_EOL
;
}

$resource = tmpfile();
resource_test($resource, 'Check Valid Resource');

fclose($resource);
resource_test($resource, 'Check Released Resource');

$resource = null;
resource_test($resource, 'Check NULL');
?>

It will be shown as...

[Check Valid Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => stream
is_resoruce($resource) => TRUE

[Check Released Resource]
(bool)$resource => TRUE
get_resource_type($resource) => Unknown
is_resoruce($resource) => FALSE

[Check NULL]
(bool)$resource => FALSE
get_resource_type($resource) => FALSE
Warning: get_resource_type() expects parameter 1 to be resource, null given in ... on line 10
is_resoruce($resource) => FALSE
To Top