PHP 8.0.0 Beta 4 available for testing

debug_zval_dump

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7)

debug_zval_dumpDahili bir zend değerinin dizgesel gösterimini çıktıya dökümler

Açıklama

debug_zval_dump ( mixed $değişken ) : void

Dahili bir zend değerinin dizgesel gösterimini çıktıya dökümler.

Değiştirgeler

değişken

İşleme alınacak değişken.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - debug_zval_dump() örneği

<?php
$var1 
'Hello World';
$var2 '';

$var2 =& $var1;

debug_zval_dump(&$var1);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

&string(11) "Hello World" refcount(3)

Bilginize: refcount hakkında

Bu işlevden döndürülen refcount değerinin ne olduğu bazı durumlarda pek açık değildir. Örneğin bir geliştirici yukarıdaki örneğin refcount değerinin 2 olacağını bekleyebilirdi. Üçüncü gönderim aslında debug_zval_dump() çağrılırken oluşur.

Bu davranış, bir değişken debug_zval_dump() işlevine gönderimli aktarılmadığı takdirde daha da karmaşıklaşır. Bunu göstermek için yukardaki örneğin hafifçe değiştirilmiş bir sürümünü ele alalım:

<?php
$var1 
'Hello World';
$var2 '';

$var2 =& $var1;

debug_zval_dump($var1); // bu sefer gönderimli aktarmadık
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(11) "Hello World" refcount(1)

Neden refcount(1)? Çünkü $var1 değişkeni işlev çağrılırken kopyalandı.

Bu işlev, 1 refcount'lu bir değişken değeriyle aktarıldığında işleri daha da karmaşıklaştırır:

<?php
$var1 
'Hello World';

debug_zval_dump($var1);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

string(11) "Hello World" refcount(2)

Buradaki 2'lik refcount neredeyse kesinlikle apaçık değildir. Özellikle yukarıdaki örnekler göz önüne alınarak. Peki ne oluyor?

Bir değişken tek bir gönderime sahipse (debug_zval_dump() işlevinde bir değiştirge olarak kullanılmadan önce, $var1'de olduğu gibi), PHP motoru, aktarılan gönderim yazılacaksa sadece yazma anında bir kopyasının yapılacağı ikazıyla bunu bir işleve aktarılmış gibi eniyileştirir. Buna "yazma sırasında kopyalama" denir.

Eğer debug_zval_dump() işlevi kendi tek değiştirgesine yazarsa (ki normalde yazmaz) bu durumda (bellekte bu parametre için) bir kopya oluşturulur. O zamana kadar bu değiştirge bir gönderim olarak kalır ve işlev çağrısının etki alanı içinde refcount değeri 2'ye yükseltilir.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
21
Anonymous
4 years ago
"Fatal error: Call-time pass-by-reference has been removed ..." since PHP 5.something. So the Example #1 is now invalid PHP code.
up
4
bmafzallmahmud at gmail dot com
2 years ago
Actual Output debug_zval_dump()
example :1

$var1 = 'Hello World';
$var2 = '';
$var2 =& $var1;
debug_zval_dump("&$var1"); //output : string(12) "&Hello World" refcount(1)
debug_zval_dump($var1);   //output : string(11) "Hello World" refcount(3)
debug_zval_dump(&$var1);  //output : Parse error: syntax error, unexpected '&' i

example :2

$var1 = 'Hello World';
debug_zval_dump($var1);//string(11) "Hello World" refcount(3)

example : 3

$var1 = 'Hello World';
$var2 = 'who';
$var2 =& $var1;
debug_zval_dump($var1); //output ://string(11) "Hello World" refcount(3)
up
12
AmberBlackthorn
9 years ago
The add of "Call-time pass-by-reference" as E_DEPRECATED makes it impossible to get the real refcount without getting an error, since <?php error_reporting(E_ALL ^ E_DEPRECATED); ?> and even <?php @debug_zval_dump(&$foo); ?> doesn't change anything.
up
0
Hayley Watson
1 year ago
If you're finding the interpretation of refcount confusing, the Xdebug extension offers a function similar to this one, but because the variable name is passed as a string, xdebug_debug_zval() doesn't scribble on the refcount with its own references to the zval.
To Top