is_integer

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

is_integeris_int() işlevinin takma adıdır

Açıklama

Bu işlev is_int() işlevinin takma adıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top