Değişkenlerle ilgili işlevler

İçindekiler

 • boolval — Değişkenin mantıksal değerini döndürür
 • debug_zval_dump — Dahili zval yapısının dizgesel gösterimini çıktıya dökümler
 • doubleval — floatval işlevinin takma ismidir
 • empty — Bir değişkenin boş olup olmadığını saptar
 • floatval — Bir değişkenin gerçek sayı değerini döndürür
 • get_debug_type — Hata ayıklamaya uygun şekilde değişkenin tür adını döndürür
 • get_defined_vars — Tüm tanımlı değişkenleri içeren bir dizi döndürür
 • get_resource_id — Belirtilen özkaynağın tamsayı belirteci döner
 • get_resource_type — Özkaynak türünü döndürür
 • gettype — Bir değişkenin türünü döndürür
 • intval — Bir değişkenin tamsayı değerini döndürür
 • is_array — Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
 • is_bool — Değişken boolean türünde mi diye bakar
 • is_callable — Bir değişkenin değerinin bir işlev olarak çağrılabilirliğini doğrular
 • is_countable — Değişken değerinin sayılabilirliğine bakar
 • is_double — is_float işlevinin takma adıdır
 • is_float — Değişken float türünde mi diye bakar
 • is_int — Değişken bir tamsayı mı diye bakar
 • is_integer — is_int işlevinin takma adıdır
 • is_iterable — Değişkenin değerinin yinelenebilirliğine bakar
 • is_long — is_int işlevinin takma adıdır
 • is_null — Bir değişkenin değerinin null olup olmadığına bakar
 • is_numeric — Değişken bir sayı veya bir sayısal dizge mi diye bakar
 • is_object — Değişken object türünde mi diye bakar
 • is_real — is_float işlevinin takma adıdır
 • is_resource — Değişken resource türünde mi diye bakar
 • is_scalar — Bir değişken sayıl mı diye bakar
 • is_string — Değişken string türünde mi diye bakar
 • isset — Değişken bildirilmiş ve null değil mi diye bakar
 • print_r — Bir değişkenin insanlarca okunabilecek gösterimini basar
 • serialize — Bir değerin saklanabilir bir gösterimini üretir
 • settype — Bir değişkenin türünü belirler
 • strval — Bir değişkenin dizgesel değerini döndürür
 • unserialize — Bir PHP değerini saklanmış gösteriminden oluşturur
 • unset — Belirtilen değişkeni bildirimsiz yapar
 • var_dump — Bir değişkenle ilgili bilgiyi dökümler
 • var_export — Bir değişkenin çözümlenebilir dizge gösterimini döndürür veya çıktılar
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-4
aldemarcalazans@gmail
4 years ago
I thought the PHP developers should include in this section, the operator "identity" ( see http://php.net/manual/en/language.operators.arithmetic.php).

From an arithmetic point of view, this operator is useless but, as a converter from string to number, it is great. It does not force the numerical string to have an integer or float type, instead, it automatically determines the adequate type, depending on the numerical quantity represented by the string.
To Top