PHP 8.1.28 Released!

is_object

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

is_objectDeğişken object türünde mi diye bakar

Açıklama

is_object(mixed $değişken): bool

Belirtilen değişken object türündeyse true döner.

Bağımsız Değişkenler

değişken

Sınanacak değişken.

Dönen Değerler

Belirtilen değişken object türündeyse true aksi takdirde false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 Bir sınıf tanımı olmaksızın (__PHP_Incomplete_Class sınıfı) nesneleştirilmiş değerler için artık true dönüyor. Evvelce falsedönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - is_object() örneği

<?php
// Nesnemizi bir diziye dönüştürecek bir işlev tanımlayalım
function get_students($obj) {
if(!
is_object($obj)) {
return(
false);
}

return(
$obj->students);
}

// Yeni bir sınıfı örnekleyip bazı değerlerle içini dolduralım
$obj = new stdClass();
$obj->students = array('Kalle', 'Ross', 'Felipe');

var_dump(get_students(null));
var_dump(get_students($obj));
?>

Ayrıca Bakınız

  • is_bool() - Değişken boolean türünde mi diye bakar
  • is_int() - Değişken bir tamsayı mı diye bakar
  • is_float() - Değişken float türünde mi diye bakar
  • is_string() - Değişken string türünde mi diye bakar
  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
94
peter dot nagel at portavita dot nl
13 years ago
Note: is_object(null) returns false

This should actually be part of the input/output specification at the top of this page.
up
5
mark at not4you dot com
12 years ago
Unserializes data as returned by the standard PHP serialize() function. If the unserialized object is not an array, it will be converted to one, particularily useful if it returns a __PHP_Incomplete_Class.

<?php
/**
*
* @param string $data Serialized data
*
* @return array Unserialized array
*/
function unserialize2array($data) {
$obj = unserialize($data);
if(
is_array($obj)) return $obj;
$arr = array();
foreach(
$obj as $k=>$v) {
$arr[$k] = $v;
}
unset(
$arr['__PHP_Incomplete_Class_Name']);
return
$arr;
}
?>
To Top