PHP Conference China 2020

finfo_set_flags

(PHP >= 5.3.0, PECL fileinfo >= 0.1.0)

finfo_set_flagsLibmagic yapılandırma seçeneklerini ayarlar

Açıklama

finfo_set_flags ( resource $özkaynak , int $seçenekler ) : bool
set_flags ( int $seçenekler ) : bool

Bu işlevle çeşitli Fileinfo seçenekleri ayarlanır. Bu seçenekler ayrıca, finfo_open() veya diğer Fileinfo işlevleriyle de doğrudan ayarlanabilir.

Değiştirgeler

özkaynak

finfo_open() işlevinden dönmüş bir Fileinfo özkaynağı.

seçenekler

Fileinfo sabitlerinden biri veya bir kaçının birleşimi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top