finfo_set_flags

finfo::set_flags

(PHP >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL fileinfo >= 0.1.0)

finfo_set_flags -- finfo::set_flagsLibmagic yapılandırma seçeneklerini ayarlar

Açıklama

Yordamsal kullanım

finfo_set_flags(finfo $finfo, int $flags): true

Nesne yönelimli kullanım

public finfo::set_flags(int $flags): bool

Bu işlevle çeşitli Fileinfo seçenekleri ayarlanır. Bu seçenekler ayrıca, finfo_open() veya diğer Fileinfo işlevleriyle de doğrudan ayarlanabilir.

Bağımsız Değişkenler

finfo

finfo_open() işlevinden dönen finfo nesnesi.

flags

Fileinfo sabitlerinden biri veya bir kaçının birleşimi.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 finfo bağımsız değişkeni artık finfo nesnesi kabul ediyor, evvelce bir finfo özkaynağı kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top