Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

FILEINFO_NONE (int)
Özel bir işlem yok.
Sembolik bağlar izlenir.
FILEINFO_MIME_TYPE (int)
MIME türü döndürülür.
FILEINFO_MIME_ENCODING (int)
Dosyanın MIME kodlaması döndürülür.
FILEINFO_MIME (int)
RFC 2045'te açıklandığı gibi, bir MIME türü ve bir MIME kodlaması döndürülür.
FILEINFO_COMPRESS (int)
Sıkıştırılmış dosyaların sıkıştırmasını açar. Güvenlik kaygılarıyla kaldırılmıştır.
FILEINFO_DEVICES (int)
Karakter veya blok aygıtlarının içeriğine bakılır.
FILEINFO_CONTINUE (int)
Sadece ilki değil, tüm eşleşenler döndürülür.
FILEINFO_PRESERVE_ATIME (int)
Mümkünse özgün erişim zamanı korunur.
FILEINFO_RAW (int)
Basılamayan karakterler, \ooo biçiminde sekizlik gösterime dönüştürülmez.
FILEINFO_EXTENSION (int)
Dosya içeriğinden belirlenen MIME türü ile alakalı dosya uzantısını döndürür. JPEG görüntüleri gibi çok sayıda dosya uzantısına sahip içerikler için "jpeg/jpg/jpe/jfif" şeklinde bölü çizgileri ile ayrılmış olarak tüm dosya uzantıları döndürülür. magic.mime veritabanında bulunmayan içerik türleri için daima "???" dizgesi döner. PHP 7.2.0 ve sonrasında mevcuttur.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
45
jerome at chaman dot ca
10 years ago
proceed with caution
as the documentation already says

FILEINFO_MIME will output something like "image/jpeg; charset=binary"

while

FILEINFO_MIME_TYPE outputs "image/jpeg"
and
FILEINFO_MIME_ENCODING outputs "binary"
To Top