Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

FILEINFO_NONE (integer)
Özel bir işlem yok.
Sembolik bağlar izlenir.
FILEINFO_MIME_TYPE (integer)
MIME türü döndürülür. PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FILEINFO_MIME_ENCODING (integer)
Dosyanın MIME kodlaması döndürülür. PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.
FILEINFO_MIME (integer)
RFC 2045'te açıklandığı gibi, bir MIME türü ve bir MIME kodlaması döndürülür.
FILEINFO_COMPRESS (integer)
Sıkıştırılmış dosyaların sıkıştırmasını açar. Güvenlik kaygılarıyla PHP 5.3.0'dan itibaren kaldırılmıştır.
FILEINFO_DEVICES (integer)
Karakter veya blok aygıtlarının içeriğine bakılır.
FILEINFO_CONTINUE (integer)
Sadece ilki değil, tüm eşleşenler döndürülür.
FILEINFO_PRESERVE_ATIME (integer)
Mümkünse özgün erişim zamanı korunur.
FILEINFO_RAW (integer)
Basılamayan karakterler, \ooo biçiminde sekizlik gösterime dönüştürülmez.
FILEINFO_EXTENSION (integer)
Dosya içeriğinden belirlenen MIME türü ile alakalı dosya uzantısını döndürür. JPEG resimleri gibi çok sayıda dosya uzantısına sahip içerikler için "jpeg/jpg/jpe/jfif" şeklinde bölü çizgileri ile ayrılmış olarak tüm dosya uzantıları döndürülür. magic.mime veritabanında bulunmayan içerik türleri için daima "???" dizgesi döner. PHP 7.2.0 ve sonrasında mevcuttur.
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
37
jerome at chaman dot ca
7 years ago
proceed with caution
as the documentation already says
       
FILEINFO_MIME will output something like "image/jpeg; charset=binary"
       
while
       
FILEINFO_MIME_TYPE outputs  "image/jpeg"
and
FILEINFO_MIME_ENCODING outputs  "binary"
To Top