PHP 8.1.9 Released!

Giriş

Bu modüldeki işlevler, dosya içinde belli bir konumda bulunan sihirli baytlara bakarak dosyanın içerik türünü ve kodlamasını tahmin etmeye çalışır. Çok güçlü bir yaklaşım olmasa da kullanılan ampirik yöntem oldukça iyi iş çıkarmaktadır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top