PHPCon Poland 2024

finfo_close

(PHP >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8, PECL fileinfo >= 0.1.0)

finfo_closeFileinfo özkaynağını kapatır

Açıklama

finfo_close(finfo $finfo): bool

Bu işlev, finfo_open() tarafından açılmış nesneyi yokeder.

Bağımsız Değişkenler

finfo

finfo_open() işlevinden dönen finfo nesnesi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 finfo bağımsız değişkeni artık finfo nesnesi kabul ediyor, evvelce bir finfo özkaynağı kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top