PHP Conference China 2020

finfo_close

(PHP >= 5.3.0, PECL fileinfo >= 0.1.0)

finfo_closeFileinfo özkaynağını kapatır

Açıklama

finfo_close ( resource $özkaynak ) : bool
__destruct ( void )

Bu işlev, finfo_open() tarafından açılmış özkaynağı kapatır.

Değiştirgeler

özkaynak

finfo_open() işlevinden dönmüş bir Fileinfo özkaynağı.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top