openlog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

openlogSistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar

Açıklama

openlog(string $önek, int $seçenek, int $oluşum): bool

openlog() işlevi bir program için sistem günlükçüsüne bir bağlantı açar.

openlog() kullanımı isteğe bağlıdır. önek bağımsız değişkeninin öntanımlı olarak false olduğu durumda, gerektiği takdirde işlev, syslog() tarafından otomatik olarak çağrılacaktır.

Bağımsız Değişkenler

önek

önek dizgesi her iletiye eklenir.

seçenek

seçenek bağımsız değişkeni, bir günlük iletisi üretilirken hangi günlük seçeneğinin kullanılacağını belirtmek için kullanılır.

openlog() seçenekleri
Sabit Açıklama
LOG_CONS Veriyi sistem günlüğüne gönderirken bir hata oluşursa doğrudan sistem konsoluna yaz.
LOG_NDELAY Günlük kayıtçısına hemen bir bağlantı aç.
LOG_ODELAY (öntanımlı) İlk ileti günlüğe kaydolana kadar bağlantı açılışını ertele.
LOG_PERROR Günlük iletisini ayrıca standart hataya da yaz.
LOG_PID Her iletide PID'i de içer
Bu seçeneklerin birden fazlasını belirtebilirsiniz. Çok sayıda seçenek belirtecekseniz bunları VEYAlamanız gerekir. Örneğin, hemen bir bağlantı aç, konsola yaz ve her iletiye PID'i dahil et demek için şunu kullanın: LOG_CONS | LOG_NDELAY | LOG_PID

oluşum

oluşum bağımsız değişkeni, iletiyi günlüğe kaydedecek program türünü belirtmek için kullanılır. Bu sayede farklı oluşumlardan gelen iletilerin nasıl ele alınacağını (sisteminizin syslog yapılandırmasında) belirtebilirsiniz.

openlog() oluşumları
Sabit Açıklama
LOG_AUTH Güvenlik/kimlik doğrulama iletileri (bu sabitin tanımlı olduğu sistemlerde yerine LOG_AUTHPRIV kulanın).
LOG_AUTHPRIV Güvenlik/kimlik doğrulama iletileri (özel)
LOG_CRON Zamanlama süreçleri (cron ve at)
LOG_DAEMON Diğer sistem süreçleri
LOG_KERN Sistem çekirdeği iletileri
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Bunlar Windows'ta hükümsüzdür.
LOG_LPR Satır yazıcı alt sistemi
LOG_MAIL eposta alt sistemi
LOG_NEWS USENET haber grupları alt sistemi
LOG_SYSLOG dahili olarak syslogd tarafından üretilen iletiler
LOG_USER soysal kullanıcı seviyesi iletiler
LOG_UUCP UUCP alt sistemi

Bilginize:

LOG_USER sadece Windows işletim sistemlerinde geçerli bir günlük türüdür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • syslog() - Bir sistem günlüğü iletisi üretir
  • closelog() - Sistem günlükçüsü bağlantısını kapatır

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
3
Nimja
10 years ago
To those curious; switching between different facilities is NOT an issue. There is no apparent memory overhead (nor slowdown) by calling openlog multiple(12 * 10000) times.

Shown by this example:

<?php
$facilities
= array(
LOG_AUTH,
LOG_AUTHPRIV,
LOG_CRON,
LOG_DAEMON,
LOG_KERN,
LOG_LOCAL0,
LOG_LPR,
LOG_MAIL,
LOG_NEWS,
LOG_SYSLOG,
LOG_USER,
LOG_UUCP,
);

for (
$i = 0; $i < 10000; $i++) {
foreach (
$facilities as $facility) {
openlog('test', LOG_PID, $facility);
syslog(LOG_ERR, "This is a test: " . memory_get_usage(true));
}
}
?>
up
1
sam dot wankaner at gmail dot com
9 years ago
In second parameter int $option, PI means Process ID (PID).
That is the unique number given to that process. For eg [30326]
To Top