closelog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

closelogSistem günlükçüsü bağlantısını kapatır

Açıklama

closelog(): true

closelog() işlevi, sistem günlükçüsüne yazmak için kullanılan tanıtıcıyı kapatır. closelog() kullanımı isteğe bağlıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • syslog() - Bir sistem günlüğü iletisi üretir
  • openlog() - Sistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top