closelog

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

closelogSistem günlükçüsü bağlantısını kapatır

Açıklama

closelog(): bool

closelog() işlevi, sistem günlükçüsüne yazmak için kullanılan tanıtıcıyı kapatır. closelog() kullanımı isteğe bağlıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

  • syslog() - Bir sistem günlüğü iletisi üretir
  • openlog() - Sistem günlükçüsüne erişim için bağlantı açar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top