LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

getmxrr

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getmxrrBelirtilen konak adı ile ilgili MX kaydını döndürür

Açıklama

getmxrr ( string $konakadı , array &$emiksler [, array &$önem ] ) : bool

Belirtilen konakadı için DNS'deki MX kaydını döndürür.

Değiştirgeler

konakadı

Ağ konak adı.

emiksler

Bulunan MX kayıtlarının yerleştirileceği dizi.

önem

MX konaklarının isteklere yanıt verme sırasını belirleyen bilginin yerleştirileceği dizi (seçimlik).

Dönen Değerler

Bir MX kaydı bulunmuşsa TRUE, bir kayıt yoksa veya bir hata oluşmuşsa FALSEdöner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.3.0 İşlev Windows platformlarında da kullanılabilir oldu.

Notlar

Bilginize:

Bu işlev adres doğrulamak amacıyla kullanılmamalıdır. Sadece DNS'de kayıtlı olan posta alıcıları döndürülür. Ancak, » RFC 2821'e göre konak adı için bir MX kaydı yoksa posta alıcısı olarak 0 önem derecesi ile konakadı'nın kullanılması gerekir.

Bilginize:

Bu işlevin henüz gerçeklenmediği PHP sürümlerini çalıştıran Windows platformlarında » PEAR » Net_DNS sınıfını deneyin.

Ayrıca Bakınız

  • checkdnsrr() - Belirtilen bir konak adı veya IP adresi için DNS sorgusu yapar
  • dns_get_record() - Belirtilen konak adı ile ilgili DNS Özkaynak Kayıtlarını getirir
  • gethostbyname() - Belirtilen konak adına ait IPv4 adresini döndürür
  • gethostbynamel() - Belirtilen konak adına ait IPv4 adreslerini döndürür
  • gethostbyaddr() - Belirtilen IP adresine çözümlenen konak ismini döndürür
  • named(8) veya host(1) kılavuz sayfası

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top