PHPCon Poland 2024

dns_get_record

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

dns_get_recordBelirtilen konak adı ile ilgili DNS Özkaynak Kayıtlarını getirir

Açıklama

dns_get_record(
    string $konakadı,
    int $tür = DNS_ANY,
    array &$yetkili_isim_sunucuları = null,
    array &$ek_kayıtlar = null,
    bool $ham = false
): array|false

Belirtilen konakadı ile ilgili DNS Kayıtlarını (DNS-RR) getirir.

Bağımsız Değişkenler

konakadı

konakadı, "www.example.com" gibi geçerli bir konak adı olmalıdır. Ters DNS sorguları in-addr.arpa gösterimiyle üretilir, fakat gethostbyaddr() işlevi ters DNS sorguları için daha kullanışlıdır.

Bilginize:

DNS standartlarının amacı gereği, posta adresleri kullanıcı.konak biçiminde verilir (örneğin, hostmaster@example.com değil hostmaster.example.com). Sorgudan böyle bir değer aldıysanız, mail() gibi bir işlevde kullanmadan önce bunu normal eposta adresi haline getirmelisiniz.

tür

dns_get_record() öntanımlı olarak, konakadı ile ilgili bütün özkaynak kayıtlarını arayacaktır. Sorguyu belli kayıtlarla sınırlamak için isteğe bağlı tür bağımsız değişkenini kullanabilirsiniz. tür olarak şunlardan biri belirtilebilir: DNS_A, DNS_CNAME, DNS_HINFO, DNS_CAA, DNS_MX, DNS_NS, DNS_PTR, DNS_SOA, DNS_TXT, DNS_AAAA, DNS_SRV, DNS_NAPTR, DNS_A6, DNS_ALL veya DNS_ANY.

Bilginize:

Çeşitli platformlarda libresolv başarımının dışmerkezliliğinden dolayı DNS_ANY her zaman bütün kayıtları döndürmez. Daha yavaş fakat daha güvenilir olan DNS_ALL tüm kayıtları toplayacaktır.

Bilginize:

Windows: DNS_CAA desteklenmez. DNS_A6 desteği gerçeklenmedi.

yetkili_isim_sunucuları

Gönderimli aktarılır. Belirtilirse Yetkili Ad Sunucuları ile ilgili Özkaynak Kayıtları bu diziye yerleştirilir.

ek_kayıtlar

Gönderimli aktarılır. Belirtilirse Ek Kayıtlar ile ilgili Özkaynak Kayıtları bu diziye yerleştirilir.

ham

true belirtilirse, türham DNS tür kimliği olarak yorumlanır (DNS_* sabitleri kullanılamaz). Dönen dizi, kendinizin çözümleyeceği bir data anahtarı içerir.

Dönen Değerler

Bu işlev ilişkisel diziler içeren bir dizi ile, başarısızlık durumunda false döner. Her ilişkisel dizi en azından aşağıdaki anahtarları mutlaka içerir:

Temel DNS öznitelikleri
Öznitelik Anlamı
host DNS isim alanındaki, ilişkili tüm verinin atfedildiği kayıt.
class dns_get_record() daima sadece İnternet sınıfı kayıtları döndürdüğünden bu üyenin değeri daima IN'dir.
type Kayıt türünü içeren dizge. Tür değerine bağlı olarak dizide ek öznitelikler bulunabilir. Aşağıdaki tabloya bakınız.
ttl "Time To Live". Bu kayıt için kalan yaşam süresi. Bu değer, özgün ttl ile aynı değildir. Özgün ttl'den yetkili isim sunucu sorgulandığından beri geçen süre düşüldükten sonra kalan değerdir.

İlişkisel dizide 'type' anahtarına bağlı diğer anahtarlar
Tür Ek Sütunlar
A ip: Noktalı sayısal gösterimle bir IPv4 adresi.
MX pri: Posta alıcısının önceliği. Düşük sayılar daha yüksek öncelik belirtir.
target: Posta alıcısının tamamen nitelenmiş alan adı. Ayrıca bakınız: dns_get_mx().
CNAME target: Kaydın takma ad olduğu DNS isim alanındaki konumun tamamen nitelenmiş alan adı.
NS target: Bu konak adı için yetkili olan isim sunucusunun tamamen nitelenmiş alan adı.
PTR target: DNS isim alanında bu kayda işaret eden konum.
TXT txt: Bu kayıtla ilişkili dizge türünde keyfi bir veri.
HINFO cpu: Bu kaydın gösterdiği makinenin işlemcisi için IANA ismi.
os: Bu kaydın gösterdiği makinenin işletim sistemi için IANA ismi. Bu değerlerin anlamları için IANA'nın » İşletim Sistemi İsimleri belgesine bakınız.
CAA flags: Tek baytlık bit alanı; şu an sadece 'critical' anlamına gelen bit 0 tanımlıdır; diğer bitler ileride kullanım için ayrılmış olup yok sayılmalıdır. tag: CAA etiket adı (abecesayısal ASCII dizge). value: CAA etiket değeri (ikil dizge, alt biçemleri olabilir). Ek olarak bkz: » RFC 6844
SOA mname: Özkaynak kaydının kaynaklandığı makinenin tamamen nitelenmiş alan adı.
rname: Bu alanın idari yetkilisinin eposta adresi.
serial: İstenen alanın bu sürümünün sıra numarası.
refresh: Bu alanın uzak kopyaları güncellenirken ikincil isim sunucularının tazelenme süresi (saniye cinsinden).
retry: Tekrar bir tazeleme yapmadan önce beklenecek süre (saniye cinsinden).
expire: Başarısız bir tazelemenin ardından bölge verisinin uzak kopyalarını silmeden önce DNS sunucusunun bekleyeceği azami süre (saniye cinsinden).
minimum-ttl: Bir istemcinin sunucudan yeni bir çözünürlük isteği yapmadan önce mevcut DNS çözünürlüğünü kullanmaya devam edebileceği asgari süre (saniye cinsinden). Özkaynak kayıtlarının her biri kendi süresini belirleyerek bunu geçersiz kılabilir.
AAAA ipv6: IPv6 adresi.
A6 masklen: chain ile belirtilen hedeften miras alınan uzunluk (bit cinsinden).
ipv6: chain'e katıştırılacak bu özel kayıt için adres.
chain: ipv6 verisi ile katıştırılacak ebeveyn kayıt.
SRV pri: (Priority kısaltması) En düşük değerin önceliği en yüksektir.
weight: Ortak önceliklerin tercih sıralaması.
targets rasgele seçilmelidir. target ve port: İstenen hizmetin bulunabileceği konak adı ve port. Ek bilgi için » RFC 2782'ye bakınız.
NAPTR order ve pref: Yukarıdaki pri ve weight ile eşdeğerdirler.
flags, services, regex ve replacement: » RFC 2915 tarafından tanımlanmış bağımsız değişkenlerdir.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.0.16, 7.1.2 CAA kaydı için destek eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - dns_get_record() kullanımı

<?php
$result
= dns_get_record("php.net");
print_r($result);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [0] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => MX
      [pri] => 5
      [target] => pair2.php.net
      [class] => IN
      [ttl] => 6765
    )

  [1] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => A
      [ip] => 64.246.30.37
      [class] => IN
      [ttl] => 8125
    )

)

Örnek 2 - dns_get_record() ve DNS_ANY kullanımı

MX kaydı çözümlendikten sonra normal olarak posta sunucusunun adresi istenir. dns_get_record() işlevi ayrıca, ilişkili kayıtları ek_kayıtlar dizisinde döndürür. Bunun yanında, yetkili_isim_sunucuları dizisinde de yetkili isim sunucularının listesini döndürür.

<?php
/* php.net için "ANY" kayıt isteği yaparken
isim sunucularının ve ek kayıtların listeleri için
$yetkiliNS ve $ekkayıtlar dizilerini kullanalım */
$yetkilins=array(); $ekler=array();
$sonuç = dns_get_record("php.net", DNS_ANY, $yetkilins, $ekler);
echo
"Sonuç = ";
print_r($sonuç);
echo
"Yetkili NS = ";
print_r($yetkilins);
echo
"Ek Kayıtlar = ";
print_r($ekler);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Sonuç = Array
(
  [0] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => MX
      [pri] => 5
      [target] => pair2.php.net
      [class] => IN
      [ttl] => 6765
    )

  [1] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => A
      [ip] => 64.246.30.37
      [class] => IN
      [ttl] => 8125
    )

)
Yetkili NS = Array
(
  [0] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => NS
      [target] => remote1.easydns.com
      [class] => IN
      [ttl] => 10722
    )

  [1] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => NS
      [target] => remote2.easydns.com
      [class] => IN
      [ttl] => 10722
    )

  [2] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => NS
      [target] => ns1.easydns.com
      [class] => IN
      [ttl] => 10722
    )

  [3] => Array
    (
      [host] => php.net
      [type] => NS
      [target] => ns2.easydns.com
      [class] => IN
      [ttl] => 10722
    )

)
Ek Kayıtlar = Array
(
  [0] => Array
    (
      [host] => pair2.php.net
      [type] => A
      [ip] => 216.92.131.5
      [class] => IN
      [ttl] => 6766
    )

  [1] => Array
    (
      [host] => remote1.easydns.com
      [type] => A
      [ip] => 64.39.29.212
      [class] => IN
      [ttl] => 100384
    )

  [2] => Array
    (
      [host] => remote2.easydns.com
      [type] => A
      [ip] => 212.100.224.80
      [class] => IN
      [ttl] => 81241
    )

  [3] => Array
    (
      [host] => ns1.easydns.com
      [type] => A
      [ip] => 216.220.40.243
      [class] => IN
      [ttl] => 81241
    )

  [4] => Array
    (
      [host] => ns2.easydns.com
      [type] => A
      [ip] => 216.220.40.244
      [class] => IN
      [ttl] => 81241
    )

)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 9 notes

up
28
tobias at herkula dot info
9 years ago
This method has no error handling, it simply puts out "false" and it is impossible to check for NXDOMAIN, SERVFAIL, TIMEOUT or any other error...
up
15
dylan at pow7 dot com
15 years ago
Get more than one type at once like this:
<?php
$dnsr
= dns_get_record('php.net', DNS_A + DNS_NS);
print_r($dnsr);
?>

Using DNS_ALL fails on some domains where DNS_ANY works. I noticed the function getting stuck on the DNS_PTR record, which caused it to return FALSE with this error:
PHP Warning: dns_get_record(): res_nsend() failed in ....

This gets all records except DNS_PTR:
<?php
$dnsr
= dns_get_record('php.net', DNS_ALL - DNS_PTR);
print_r($dnsr);
?>
up
13
PHP Joe
10 years ago
Although this works very well for general DNS queries if you want to do a direct DNS query to a specified DNS server (rather than using OS resolution) try PHPDNS: http://www.purplepixie.org/phpdns/

You can do direct (TCP or UDP) low-level queries to a nameserver and recurse at will. Very useful for testing specific servers and also for walking through a recursive resolution.
up
11
NaturalBornCamper
6 years ago
You might have the same problem as me, where testing a non-existent domain will search for a subdomain relative to the domain you are executing from, for example:

// Test with working domain
var_dump( dns_get_record('google.com', DNS_A) );
/* works, returns
Array
(
[host] => google.com
[class] => IN
[ttl] => 299
[type] => A
[ip] => 172.217.12.142
)
*/

// Test with invalid domain on our website (example.com)
var_dump( dns_get_record('invalidtestingname.com', DNS_A) );
/* Doesn't work, pretend it's a subdomain
Array
(
[host] => invalidtestingname.com.example.com
[class] => IN
[ttl] => 299
[type] => A
[ip] => xxx.xxx.xxx.xxx
)
*/

If anyone has that problem, add a "dot" at the end of the domain name, for example, instead of
dns_get_record('invalidtestingname.com', DNS_A);
Do this:
dns_get_record('invalidtestingname.com.', DNS_A);
up
3
heinjan at eendrachtstraat dot nl
7 years ago
Please note that Firewalls and anti malware software detects (and depending on company policies even blocks) DNS_ANY requests.
In that case the usage of this function fails.
This is because DNS_ANY requests can be exploited for creating "amplification (D)DOS attackes": You send 1 DNS_ANY request and get a huge amount of information back, thus even small requests can result into hugh network load.

I advise to use a more explicit name-request instead of using DNS_ANY.
up
2
ohcc at 163 dot com
6 years ago
When I use DNS_ALL as the second parameter to invoke dns_get_record() on the OS of Windows, PHP emits a warning with the message "Warning: dns_get_record(): Type '251721779' not supported in blah.php on line blah", and DNS_ANY is always OKAY.
up
1
bohwaz
1 year ago
Sadly this method does not allow for using an arbitrary nameserver.

If you need to make a request using a specific DNS server, you'll need to use either Pear/Net_DNS2, or libdns ( https://github.com/DaveRandom/LibDNS ).

If you want something shorter and lighter, you can also use this 150 lines function: https://gist.github.com/bohwaz/ddc61c4f7e031c3221a89981e70b830c
up
-10
karl at influ dot io
11 years ago
There's a comment below from 7 years ago regarding BSD and MacOSX, I'd just like to follow up incase some people see that and don't think it'll work on MacOSX.

Software:

System Software Overview:

System Version: OS X 10.8.3 (12D78)
Kernel Version: Darwin 12.3.0
Boot Volume: Macintosh HD
Boot Mode: Normal
Computer Name: Karl’s iMac
User Name: Karl Kloppenborg (karl)
Secure Virtual Memory: Enabled
Time since boot: 10 days 20:24
--------------

# php -a
php > print_r(dns_get_record('google.com', DNS_MX));

Array
(
[0] => Array
(
[host] => google.com
[type] => MX
[pri] => 10
[target] => aspmx.l.google.com
[class] => IN
[ttl] => 749
)

[1] => Array
(
[host] => google.com
[type] => MX
[pri] => 30
[target] => alt2.aspmx.l.google.com
[class] => IN
[ttl] => 749
)

[2] => Array
(
[host] => google.com
[type] => MX
[pri] => 50
[target] => alt4.aspmx.l.google.com
[class] => IN
[ttl] => 749
)

[3] => Array
(
[host] => google.com
[type] => MX
[pri] => 40
[target] => alt3.aspmx.l.google.com
[class] => IN
[ttl] => 749
)

[4] => Array
(
[host] => google.com
[type] => MX
[pri] => 20
[target] => alt1.aspmx.l.google.com
[class] => IN
[ttl] => 749
)

)
up
-19
Emil
6 years ago
Hi,
If I added domain to directadmin where is script with dns_get_record it gives me local values even if that domain is not really delegated yet to this server.. why?
To Top