getservbyname

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

getservbynameBelirtilen ağ hizmeti ve protokolle ilişkili port numarası ile döner

Açıklama

getservbyname(string $hizmet, string $protokol): int|false

getservbyname() işlevi, /etc/services dosyasında protokol için belirtilen hizmet ile ilişkili port numarasını döndürür.

Bağımsız Değişkenler

hizmet

Dizge olarak ağ hizmeti ismi.

protokol

protokol olarak "tcp" veya "udp" (küçük harflerle) belirtilebilir.

Dönen Değerler

hizmet veya protokol bulunamazsa, false ile aksi takdirde port numarası ile döner.

Örnekler

Örnek 1 - getservbyname() örneği

<?php
$hizmetler
= array('http', 'ftp', 'ssh', 'telnet', 'imap',
'smtp', 'nicname', 'gopher', 'finger', 'pop3', 'www');

foreach (
$hizmetler as $hizmet) {
$port = getservbyname($hizmet, 'tcp');
echo
$hizmet . ": " . $port . "\n";
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top