LaravelConf Taiwan 2020 CFP Started

getprotobynumber

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

getprotobynumberProtokol numarasına karşılık düşen protokol ismini verir

Açıklama

getprotobynumber ( int $numara ) : string

getprotobynumber() işlevi belirtilen protokol numara'sı için /etc/protocols dosyasındaki protokol ismini döndürür.

Değiştirgeler

numara

Protokol numarası.

Dönen Değerler

Protokol ismini bir dizge olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • getprotobyname() - Protokol ismine karşılık düşen protokol numarasını verir

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top