Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

openlog() seçenekleri
Sabit Açıklama
LOG_CONS Veriyi sistem günlüğüne gönderirken bir hata oluşursa doğrudan sistem konsoluna yaz.
LOG_NDELAY Günlük kayıtçısına hemen bir bağlantı aç.
LOG_ODELAY (öntanımlı) İlk ileti günlüğe kaydolana kadar bağlantı açılışını ertele.
LOG_NOWAIT
LOG_PERROR Günlük iletisini ayrıca standart hataya da yaz.
LOG_PID Her iletide PID'i de içer
openlog() Oluşumları
Sabit Açıklama
LOG_AUTH Güvenlik/kimlik doğrulama iletileri (bu sabitin tanımlı olduğu sistemlerde yerine LOG_AUTHPRIV kulanın).
LOG_AUTHPRIV Güvenlik/kimlik doğrulama iletileri (özel)
LOG_CRON Zamanlama süreçleri (cron ve at)
LOG_DAEMON Diğer sistem süreçleri
LOG_KERN Sistem çekirdeği iletileri
LOG_LOCAL0 ... LOG_LOCAL7 Yerel kullanım için ayrılmıştır. Bunlar Windows'ta hükümsüzdür.
LOG_LPR Satır yazıcı alt sistemi
LOG_MAIL eposta alt sistemi
LOG_NEWS USENET haber grupları alt sistemi
LOG_SYSLOG dahili olarak syslogd tarafından üretilen iletiler
LOG_USER soysal kullanıcı seviyesi iletiler
LOG_UUCP UUCP alt sistemi
syslog() Öncelikleri (azalan sırada)
Sabit Açıklama
LOG_EMERG sistem kullanışsız
LOG_ALERT eylem hemen ele alınmalı
LOG_CRIT hayati durumlar
LOG_ERR hata durumları
LOG_WARNING uyarı durumları
LOG_NOTICE normal, fakat önemli durumlar
LOG_INFO bilgilendirme iletisi
LOG_DEBUG hata ayıklama iletileri
dns_get_record() seçenekleri
Sabit Açıklama
DNS_A IPv4 Adres Özkaynağı
DNS_CAA Sertifika Yetkilisi Yetkilendirme Özkaynağı (PHP 7.0.16 ve 7.1.2 itibariyle kullanılabilir)
DNS_MX Posta Alışveriş Özkaynağı
DNS_CNAME Takma Ad (Meşru Ad) Özkaynağı
DNS_NS Yetkili İsim Sunucusu Özkaynağı
DNS_PTR Gösterici Özkaynağı
DNS_HINFO Konak Bilgi Özkaynağı (Bu değerlerin anlamları için IANA'nın » İşletim Sistemi İsimleri'ne bakınız.)
DNS_SOA Yetki Başlangıcı Özkaynağı
DNS_TXT Metin Özkaynağı
DNS_ANY Herhangi bir Özkaynak Kaydı. Çoğu sistemde bu tüm özkaynak kayıtlarını döndürürse de hayati kullanımlarda buna güvenilmemelidir. Yerine DNS_ALL kullanmayı deneyin.
DNS_AAAA IPv6 Adres Özkaynağı
DNS_ALL Kullanılabilir her kayıt türü için isim sunucusunu yinelemeli olarak sorgula.
add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
arash dot dalir at gmail dot com
6 years ago
FYI, on windows, the vlaues for LOG_* "log-levels" are as followed:

<?php
namespace Test;

include
'vendor/autoload.php';

use
Psr\Log\LogLevel;

$log_levels = array(
LogLevel::EMERGENCY => LOG_EMERG,
LogLevel::ALERT => LOG_ALERT,
LogLevel::CRITICAL => LOG_CRIT,
LogLevel::ERROR => LOG_ERR,
LogLevel::WARNING => LOG_WARNING,
LogLevel::NOTICE => LOG_NOTICE,
LogLevel::INFO => LOG_INFO,
LogLevel::DEBUG => LOG_DEBUG,
);

print_r($log_levels);
/*
prints:

Array
(
[emergency] => 1
[alert] => 1
[critical] => 1
[error] => 4
[warning] => 5
[notice] => 6
[info] => 6
[debug] => 6
)
*/
To Top