PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Özkaynak Türleri

Bu eklenti fsockopen() ve pfsockopen() işlevlerince döndürülen bir dosya tanıtıcı özkaynağı tanımlar.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top