PHP 8.1.28 Released!

SessionHandler::gc

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::gcEski oturumu çöpe atar

Açıklama

public SessionHandler::gc(int $azami_ömür): int|false

Ömrü tükenmiş oturumu temizler. Bir oturum başlatıldığında veya bir session_start() çağrısında PHP tarafından rastgele çağrılır. Çağrı sıklığı session.gc_divisor ve session.gc_probability yapılandırma yönergeleri ile belirlenir.

Bu yöntem, evvelce yapılmış bir session_set_save_handler() çağrısıyla session.save_handler ini yönergesinde tanımlanan PHP kayıt işleyicisini sarmalar.

Bu sınıf kalıtım yoluyla genişletilmişse, ebeveynin gc yöntemine yapılan bir çağrı, bu yöntem için sarmalayıcıyı çağırır ve dolayısıyla ilişkili dahili geriçağırımı başlatır. Böylece yöntemin geçersiz kılınması ve/veya durdurulması ve süzülmesi sağlanır.

Bu yöntemden beklentilerle ilgili ayrıntılı bilgi SessionHandlerInterface::gc() belgesinde bulunabilir.

Bağımsız Değişkenler

azami_ömür

Oturum azami_ömür saniye boyunca güncellenmemişse yok edilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda silinen otumların sayısı, başarısızlık durumunda false döner. Dikkat: Bu değer, PHP tarafından işlenmek üzere dahili olarak döndürülür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 Artık başarı durumunda silinen oturumların sayısı dönüyor, evvelce true dönerdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top