SessionHandler::create_sid

(PHP 5 >= 5.5.1, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::create_sidYeni oturum kimliğini döndürür

Açıklama

public SessionHandler::create_sid(): string

Yeni oturum kimliğini üretir ve döndürür.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Öntanımlı oturum işleyici için geçerli oturum kimliğini döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top