PHP 8.1.28 Released!

SessionHandler::open

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::openOturumu ilklendirir

Açıklama

public SessionHandler::open(string $yol, string $isim): bool

Yeni oturumu oluşturur veya mevcut oturumu yeniden ilklendirir. Yeni oturum dahili olarak PHP tarafından ya otomatik olarak ya da session_start() kullanıldığında oluşturulur.

Bu yöntem, daha önce session_set_save_handler() ile tanımlanmış session.save_handler ini yönergesinde tanımlı dahili PHP işleyicisini sarmalar.

Bu sınıf ebeveyn open yöntemi çağrılarak kalıtım yoluyla genişletilirse, bu yöntem için sarmalayıcıyı ve dolayısıyla ilişkili dahili geriçağırım işlevini çağırır. Böylece, bu yöntemin geçersiz kılınması ve/veya durdurulması ve süzülmesi sağlanmış olur.

Bu yöntemden beklentiler hakkından daha fazla bilgi edinmek için SessionHandlerInterface::open() belgesine bakılabilir.

Bağımsız Değişkenler

yol

Oturumum saklanacağı/alınacağı yerin yolu.

isim

Oturum adı.

Dönen Değerler

Dönüş değeri (normal olarak başarılıysa true, değilse false). Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top