PHP 8.1.28 Released!

SessionHandler::close

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::closeOturumu kapatır

Açıklama

public SessionHandler::close(): bool

Geçerli oturumu kapatır. Bu yöntem PHP tarafından otomatik olarak oturum kapatılırken örtük olarak veya session_write_close() çağrısıyla (önceki bir SessionHandler::write() çağrısından sonra) doğrudan çalıştırılır.

Bu yöntem, evvelce yapılmış bir session_set_save_handler() çağrısıyla session.save_handler ini yönergesinde tanımlanan PHP kayıt işleyicisini sarmalar.

Bu sınıf kalıtım yoluyla genişletilmişse, ebeveynin close yöntemine yapılan bir çağrı, bu yöntem için sarmalayıcıyı çağırır ve dolayısıyla ilişkili dahili geriçağırımı başlatır. Böylece yöntemin geçersiz kılınması ve/veya durdurulması sağlanır.

Bu yöntemden beklentilerle ilgili ayrıntılı bilgi SessionHandlerInterface::close() belgesinde bulunabilir.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Dönüş değeri (normal olarak başarılıysa true, değilse false). Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top