CascadiaPHP 2024

SessionHandler::write

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::writeOturum verisini yazar

Açıklama

public SessionHandler::write(string $kimlik, string $veri): bool

Oturum verisini oturum deposuna yazar. PHP'nin normal kapanışında session_write_close() tarafından veya session_register_shutdown() başarısız olduğunda çağrılır. PHP bu yöntem döndükten hemen sonra bir SessionHandler::close() çağrısı yapar.

Bu yöntem, evvelce yapılmış bir session_set_save_handler() çağrısıyla session.save_handler ini yönergesinde tanımlanan PHP kayıt işleyicisini sarmalar.

Bu sınıf kalıtım yoluyla genişletilmişse, ebeveynin write yöntemine yapılan bir çağrı, bu yöntem için sarmalayıcıyı çağırır ve dolayısıyla ilişkili dahili geriçağırımı başlatır. Böylece yöntemin geçersiz kılınması ve/veya durdurulması ve süzülmesi sağlanır (örneğin, ebeveynin write yöntemine gönderilemeden önce $data değeri şifrelenerek).

Bu yöntemden beklentilerle ilgili ayrıntılı bilgi SessionHandlerInterface::write() belgesinde bulunabilir.

Bağımsız Değişkenler

kimlik

Oturum kimliği.

veri

Deşire edilmiş oturum verisi. Bu veri, PHP tarafından $_SESSION süper küreseli dahili olarak dizgeleştirilerek bu bağımsız değişkene aktarılır. Dikkat: Oturumların kullandığı dizgeleştirme yöntemi farklıdır.

Dönen Değerler

Dönüş değeri (normal olarak başarılıysa true, değilse false). Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top