PHP 8.1.28 Released!

SessionHandler::destroy

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::destroyOturumu siler

Açıklama

public SessionHandler::destroy(string $kimlik): bool

Oturum kimlği belirtilen oturumu siler. PHP tarafından dahili olarak (session_destroy() üzerinden $eski_oturumu_sil bağımsız değişkenine true atanarak veya session_decode() başarısız olursa) session_regenerate_id() işleviyle çağrılır.

Bu yöntem, evvelce yapılmış bir session_set_save_handler() çağrısıyla session.save_handler ini yönergesinde tanımlanan PHP kayıt işleyicisini sarmalar.

Bu sınıf kalıtım yoluyla genişletilmişse, ebeveynin destroy yöntemine yapılan bir çağrı, bu yöntem için sarmalayıcıyı çağırır ve dolayısıyla ilişkili dahili geriçağırımı başlatır. Böylece yöntemin geçersiz kılınması ve/veya durdurulması ve süzülmesi sağlanır.

Bu yöntemden beklentilerle ilgili ayrıntılı bilgi SessionHandlerInterface::destroy() belgesinde bulunabilir.

Bağımsız Değişkenler

kimlik

Silinecek oturumun kimliği.

Dönen Değerler

Dönüş değeri (normal olarak başarılıysa true, değilse false). Bu değerin PHP tarafından dahili olarak döndürüleceği unutulmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top