PHP 8.1.6 Released!

SessionHandler::read

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

SessionHandler::readOturum verisini okur

Açıklama

public SessionHandler::read(string $kimlik): string|false

Oturum deposundan kimliği belirtilen oturumun verisini okur ve sonucu PHP tarafından dahili olarak işlenmek üzere döndürür. Bu yöntem PHP tarafından otomatik olarak oturum başlatılırken örtük olarak veya session_start() çağrısıyla (önceki bir SessionHandler::open() çağrısından sonra) doğrudan çalıştırılır.

Bu yöntem, evvelce yapılmış bir session_set_save_handler() çağrısıyla session.save_handler ini yönergesinde tanımlanan PHP kayıt işleyicisini sarmalar.

Bu sınıf kalıtım yoluyla genişletilmişse, ebeveynin read yöntemine yapılan bir çağrı, bu yöntem için sarmalayıcıyı çağırır ve dolayısıyla ilişkili dahili geriçağırımı başlatır. Böylece yöntemin geçersiz kılınması ve/veya durdurulması ve süzülmesi sağlanır (örneğin, ebeveynin read yönteminden döndürülen $data değeri deşifre edilerek).

Bu yöntemden beklentilerle ilgili ayrıntılı bilgi SessionHandlerInterface::read() belgesinde bulunabilir.

Değiştirgeler

kimlik

Verisi okunacak oturumun kimliği.

Dönen Değerler

Okunan veriden deşifre edilmiş dizge döner. Hiçbir şey okunmamışsa false döner. Dikkat: Bu değer, PHP tarafından işlenmek üzere dahili olarak döndürülür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top