output_reset_rewrite_vars

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

output_reset_rewrite_varsURL yeniden yazma değerlerini sıfırlar

Açıklama

output_reset_rewrite_vars(): bool

Bu işlev URL yeniden yazım mekanizmasını sıfırlar ve oturum mekanizmasıyla evvelce atanmış olan tüm yeniden yazım çiftlerini output_add_rewrite_var() işleviyle siler.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 PHP 7.1.0 öncesinde, output_add_rewrite_var() tarafından yeniden yazılan değişkenler aynı oturum modülünün trans sid çıktı tamponunu kullanırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, adanmış çıktı tamponu kullanılmaktadır. output_reset_rewrite_vars() sadece output_add_rewrite_var() tarafından tanımlanmış yeniden yazım çiftlerini siler.

Örnekler

Örnek 1 - output_reset_rewrite_vars() örneği

<?php
session_start
();
output_add_rewrite_var('var', 'value');

echo
'<a href="file.php">bağlantı</a>';
ob_flush();

output_reset_rewrite_vars();
echo
'<a href="file.php">bağlantı</a>';
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<a href="file.php?PHPSESSID=xxx&var=value">bağlantı</a>
<a href="file.php">bağlantı</a>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
1
yohgaki at php dot net
9 years ago
Example #1 to work, you need

<?php
ini_set
('session.use_only_cookies', 'Off');
ini_set('session.use_trans_sid', 'On');
?>

before session_start().
To Top