ob_get_status

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ob_get_statusÇıktı tamponlarının durumu ile döner

Açıklama

ob_get_status(bool $tam_durum = false): array

ob_get_status() işlevi, tam_durum bağımsız değişkeninde true belirtilmişse her seviyeden etkin çıktı tamponlarının tamamının durumunu, aksi takdirde üst seviye çıktı tamponunun durumunu döndürür.

Bağımsız Değişkenler

tam_durum

true her seviyeden etkin çıktı tamponlarının tamamının durumunu, false ise veya belirtilmezse sadece üst seviye çıktı tamponunun durumunu döndürür.

Dönen Değerler

tam_durum bağımsız değişkeni belirtilmezse veya tam_durum = false olduğunda aşağıdaki elemanlarla basit bir dizi döner:

Array
(
  [level] => 2
  [type] => 0
  [status] => 0
  [name] => URL-Rewriter
  [del] => 1
)
ob_get_status() işlevinin basit sonuçları
AnahtarDeğer
level Çıktı iç içelik seviyesi
type 0 (dahili işleyici) veya 1 (kullanıcının işleyicisi)
status PHP_OUTPUT_HANDLER_START (0), PHP_OUTPUT_HANDLER_CONT (1) veya PHP_OUTPUT_HANDLER_END (2) değerlerinden biri
name Etkin çıktı eylemcisinin ismi veya atanmamışsa 'öntanımlı çıktı işleyicisi'
del ob_start() tarafından belirlenen silme seçeneği

İşlev, tam_durum = true değeriyle çağrılırsa, her ektin çıktı tamponu seviyesi için bir eleman içeren bir dizi döner. Çıktı seviyesi üst seviye dizinin anahtarı olarak kullanılır ve bu anahtarların değerleri de kendi etkin çıktı seviyelerine ilişkin durum bilgisi içeren birer dizi içerirler.

Array
(
  [0] => Array
    (
      [chunk_size] => 0
      [size] => 40960
      [block_size] => 10240
      [type] => 1
      [status] => 0
      [name] => default output handler
      [del] => 1
    )

  [1] => Array
    (
      [chunk_size] => 0
      [size] => 40960
      [block_size] => 10240
      [type] => 0
      [buffer_size] => 0
      [status] => 0
      [name] => URL-Rewriter
      [del] => 1
    )

)

Tam çıktı ek olarak şu elemanları içerir:

ob_get_status() işlevinin tam sonuçları
AnahtarDeğer
chunk_sizeob_start() tarafından atanan parça boyutu
size...
blocksize...

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
rmagalhaess at hotmail dot com
6 years ago
The fields inside the array returned by ob_get_status() are:

Array
(
[name] => default output handler
[type] => 0
[flags] => 112
[level] => 1
[chunk_size] => 0
[buffer_size] => 16384
[buffer_used] => 0
)

These values are filled just after the function ob_start()
To Top