PHP Velho Oeste 2024

Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

PHP_OUTPUT_HANDLER_START (int)

Çıktı tamponlamanın başladığını gösterir.

PHP_OUTPUT_HANDLER_WRITE (int)

Çıktı tamponunun boşaltılacağını ve çıktılanacak verilerin bulunduğunu gösterir.

PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSH (int)

Çıktı tamponunun boşaltıldığını gösterir.

PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEAN (int)

Çıktı tamponunun temizlendiğini gösterir.

PHP_OUTPUT_HANDLER_FINAL (int)

Bunun son çıktı tamponu işlemi olduğunu gösterir.

PHP_OUTPUT_HANDLER_CONT (int)

Çıktı tamponunu boşaltıldığını ancak çıktı tamponlamanın süreceğini gösterir.

Bu sabit PHP_OUTPUT_HANDLER_WRITE sabitinin takma adıdır.

PHP_OUTPUT_HANDLER_END (int)

Çıktı tamponlamanın bittiğini gösterir.

Bu sabit PHP_OUTPUT_HANDLER_FINAL sabitinin takma adıdır.

PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE (int)

ob_start() tarafından oluşturulan bir çıktı tamponunun temizlenebilirliğini denetler.

PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE (int)

ob_start() tarafından oluşturulan bir çıktı tamponunun boşaltılabilirliğini denetler.

PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE (int)

ob_start() tarafından oluşturulan bir çıktı tamponunun betik sonlanmadan önce silinebilirliğini denetler.

PHP_OUTPUT_HANDLER_STDFLAGS (int)

Öntanımlı çıktı tamponu seçeneklerinin tamamı; şuna eşdeğerdir: PHP_OUTPUT_HANDLER_CLEANABLE | PHP_OUTPUT_HANDLER_FLUSHABLE | PHP_OUTPUT_HANDLER_REMOVABLE.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top