CascadiaPHP 2024

output_add_rewrite_var

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

output_add_rewrite_varURL yeniden yazım değerlerini ekler

Açıklama

output_add_rewrite_var(string $isim, string $değer): bool

Bu işlev URL yeniden yazım mekanizmasına yeni bir isim/değer çifti ekler. İsim ve değer URL'lere (GET bağımsız değişkeni olarak) ve formlara (gizli girdi alanı olarak), session.use_trans_sid ile şeffaf URL yeniden yazımı etkinleştirilmiş gibi oturum ID'sinin eklendiği tarzda eklenir.

Bu işlevin davranışı url_rewriter.tags ve url_rewriter.hosts php.ini yönergesi ile denetlenir.

Bu işlevin istek başına en fazla bir kez başarıyla çağrılabileceği unutulmamalıdır.

Bilginize: Bu işlevin çağrılması örtük olarak çıktı tamponlamasını henüz başlamamışsa başlatır.

Bağımsız Değişkenler

isim

Değişkenin ismi.

değer

Değişkenin değeri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.1.0 PHP 7.1.0 öncesinde, output_add_rewrite_var() tarafından yeniden yazılan değişkenler aynı oturum modülünün trans sid çıktı tamponunu kullanırdı. PHP 7.1.0 ve sonrasında, adanmış çıktı tamponu kullanılmaktadır. Çıktı işlevleri için yalnızca url_rewriter.tags kullanılır. url_rewriter.hosts eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - output_add_rewrite_var() örneği

<?php
output_add_rewrite_var
('var', 'value');

// bazı bağlar
echo '<a href="file.php">bağlantı</a>
<a href="http://example.com">diğer bağlantı</a>'
;

// bir form
echo '<form action="script.php" method="post">
<input type="text" name="var2" />
</form>'
;

print_r(ob_list_handlers());
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

<a href="file.php?var=value">bağlantı</a>
<a href="http://example.com">diğer bağlantı</a>

<form action="script.php" method="post">
<input type="hidden" name="var" value="value" />
<input type="text" name="var2" />
</form>

Array
(
    [0] => URL-Rewriter
)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
2
Anonymous
15 years ago
For a completely valid XHTML document you have to set the arg_separator, use this before you use output-add-rewrite-var:

<?php
ini_set
('arg_separator.input', '&');
ini_set('arg_separator.output', '&');
?>
up
2
Niko
16 years ago
This function also adds a parameter to <input type="image"> fields!

Example:
This code:

<?
output_add_rewrite_var ('var','value');
echo '<form action="" method="post">
<input type="image" src="image.jpg" alt="go">
</form>';
?>

will output something like this:

<form action="" method="post">
<input type="hidden" name="var" value="value">
<input type="image" src="image.jpg?var=value" alt="go">
</form>
up
-7
Bruce
16 years ago
Just to clarify...

session.use_trans_sid does NOT need to be enabled in order for output_add_rewrite_var() to work.
To Top