PHPCon Poland 2024

ob_list_handlers

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ob_list_handlersKullanımdaki çıktı eylemcileri listeler

Açıklama

ob_list_handlers(): array

Kullanımdaki çıktı eylemcileri listeler.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Kullanımdaki çıktı eylemcileri (varsa) içeren bir dizi döndürür. Eğer output_buffering etkinse veya ob_start() ile bir anonim işlev belirtilmişse ob_list_handlers() işlevi "default output handler" (öntanımlı çıktı eylemcisi) dizgesini döndürür.

Örnekler

Örnek 1 - ob_list_handlers() işlevi

<?php
// output_buffering=On
print_r(ob_list_handlers());
ob_end_flush();

ob_start("ob_gzhandler");
print_r(ob_list_handlers());
ob_end_flush();

// anonim işlev
ob_start(function($string) { return $string; });
print_r(ob_list_handlers());
ob_end_flush();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
    [0] => Closure::__invoke
)

Array
(
    [0] => ob_gzhandler
)

Array
(
    [0] => default output handler
)

Ayrıca Bakınız

  • ob_end_clean() - Çıktı tamponunu temizler (siler) ve tamponu kapatır
  • ob_end_flush() - Çıktı tamponunu boşaltır (gönderir) ve tamponu kapatır
  • ob_get_flush() - Çıktı tamponunu boşaltır, içeriğini bir dizge olarak döndürür ve çıktı tamponlamasını kapatır
  • ob_start() - Çıktı tamponlamasını başlatır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top