CascadiaPHP 2024

SQLite3Stmt::bindValue

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::bindValueBir bağımsız değişkenin değerini bir deyim değişkeni ile ilişkilendirir

Açıklama

public SQLite3Stmt::bindValue(string|int $değişken, mixed $değer, int $tür = SQLITE3_TEXT): bool

değer'i deyim değişkeni ile ilişkilendirir.

Dikkat

PHP 7.2.14 ve 7.3.0 öncesinde, deyimin her çalıştırılışında, ilişkili bağımsız değişkenlerin güncellenebilmesi için SQLite3Stmt::reset() çağrılması gerekirdi.

Bağımsız Değişkenler

değişken

değerin ilişkilendirileceği değişkeni tanımlayan bir dizge (isimli bağımsız değişkenler için) veya tamsayı (konumsal bağımsız değişkenler için). İki nokta üst üste (:) imi veya @ imi ile öncelenmemiş bir isimli değişken iki nokta üst üste imi ile otomatik olarak öncelenir. Konumsal değişkenler 1'den başlar.

değer

Deyim değişkeni ile ilişkilendirilecek değer.

tür

İlişkilendirilecek değerin veri türü.

  • SQLITE3_INTEGER: İşaretli tamsayı. Değerin büyüklüğüne göre 1, 2, 3, 4, 6 veya 8 bayt genişlikte olabilir.

  • SQLITE3_FLOAT: Gerçek sayı. Bir 8 baytlık IEEE kayan noktalı sayı olarak saklanır.

  • SQLITE3_TEXT: Bir dizge. Veritabanının karakter kodlamasıyla kodlanır (UTF-8, UTF-16BE veya UTF-16-LE).

  • SQLITE3_BLOB: İkil veri. Veri girildiği haliyle saklanır.

  • SQLITE3_NULL: null değer.

PHP 7.0.7 itibariyle, tür atlanmışsa, değer: bool türünden otomatik olarak saptanır. int türü SQLITE3_INTEGER olarak, float türü SQLITE3_FLOAT olarak, null türü SQLITE3_NULL ve tüm diğerleriSQLITE3_TEXT olarak ele alınır. Evvelce, tür atlanmışsa, SQLITE3_TEXT öntanımlıydı.

Bilginize:

değer için null belirtilmişse, belirtilen türe bakılmaksızın daima SQLITE3_NULL olarak ele alınır.

Dönen Değerler

Değer, deyim değişkeni ile ilişkilendirilebilmişse true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 değişken için artık @değişken gösterimi de destekleniyor.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3Stmt::bindValue() örneği

<?php
$db
= new SQLite3(':memory:');

$db->exec('CREATE TABLE foo (id INTEGER, bar STRING)');
$db->exec("INSERT INTO foo (id, bar) VALUES (1, 'Bu bir denemedir')");

$stmt = $db->prepare('SELECT bar FROM foo WHERE id=:id');
$stmt->bindValue(':id', 1, SQLITE3_INTEGER);

$result = $stmt->execute();
var_dump($result->fetchArray(SQLITE3_ASSOC));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
  ["bar"]=>
  string(16) "Bu bir denemedir"
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
34
zeebinz at gmail dot com
13 years ago
Note that this also works with positional placeholders using the '?' token:

<?php

$stmt
= $db->prepare('SELECT * FROM mytable WHERE foo = ? AND bar = ?');
$stmt->bindValue(1, 'somestring', SQLITE3_TEXT);
$stmt->bindValue(2, 42, SQLITE3_INTEGER);

?>

Positional numbering starts at 1.
up
11
andrevanzuydam at gmail dot com
9 years ago
I just want to say again,

Numbering for parameters starts at ONE!

This has caught me out quite a few times!
up
1
bohwaz
9 years ago
It might be a good idea to feed bindValue the type of the variable manually, or you might encounter weird stuff as the passed value is often treated as SQLITE3_TEXT and results in buggy queries.

For example:
<?php
$st
= $db->prepare('SELECT * FROM test WHERE (a+1) = ?');
$st->bindValue(1, 2);
?>

Will never return any result as it is treated by SQLite as if the query was 'SELECT * FROM test WHERE (a+1) = "2"'. Instead you have to set the type manually:

<?php
$st
= $db->prepare('SELECT * FROM test WHERE (a+1) = ?');
$st->bindValue(1, 2, \SQLITE3_INTEGER);
?>

And it will work. This bug is reported in https://bugs.php.net/bug.php?id=68849

Here is a simple function to help you make bindValue work correctly:

<?php
function getArgType($arg)
{
switch (
gettype($arg))
{
case
'double': return SQLITE3_FLOAT;
case
'integer': return SQLITE3_INTEGER;
case
'boolean': return SQLITE3_INTEGER;
case
'NULL': return SQLITE3_NULL;
case
'string': return SQLITE3_TEXT;
default:
throw new
\InvalidArgumentException('Argument is of invalid type '.gettype($arg));
}
}
?>
up
0
vaibhavatul47 at gmail dot com
8 years ago
I used following logic to prepare statements, It handles both Values and Arrays ( taking help from bohwaz note) :

<?php
function getArgType($arg) {
switch (
gettype($arg)) {
case
'double': return SQLITE3_FLOAT;
case
'integer': return SQLITE3_INTEGER;
case
'boolean': return SQLITE3_INTEGER;
case
'NULL': return SQLITE3_NULL;
case
'string': return SQLITE3_TEXT;
default:
throw new
\InvalidArgumentException('Argument is of invalid type '.gettype($arg));
}
}

foreach (
$params as $index => $val) {
// indexing start from 1 in Sqlite statement
if (is_array($val)) {
$ok = $stmt->bindParam($index + 1, $val);
} else {
$ok = $stmt->bindValue($index + 1, $val, getArgType($val));
}

if (!
$ok) {
throw new
Exception("Unable to bind param: $val");
}
}
?>
To Top