SQLite3Stmt::bindParam

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::bindParamBir değiştirgeyi bir deyim değişkeni ile ilişkilendirir

Açıklama

public SQLite3Stmt::bindParam ( string $değişken , mixed &$değiştirge , int $tür = ? ) : bool

değiştirge'yi değişken ile belirtilen deyim değişkeni ile ilişkilendirir.

Değiştirgeler

değişken

değiştirge ile ilişkilendirilecek değişkenin ismi.

değiştirge

Deyim değişkeni ile ilişkilendirilecek değiştirge.

tür

İlişkilendirilecek değiştirgenin veri türü

  • SQLITE3_INTEGER: İşaretli tamsayı. Değerin büyüklüğüne göre 1, 2, 3, 4, 6 veya 8 bayt genişlikte olabilir.

  • SQLITE3_FLOAT: Gerçek sayı. Bir 8 baytlık IEEE kayan noktalı sayı olarak saklanır.

  • SQLITE3_TEXT: Bir dizge. Veritabanının karakter kodlamasıyla kodlanır (UTF-8, UTF-16BE veya UTF-16-LE).

  • SQLITE3_BLOB: İkil veri. Veri girildiği haliyle saklanır.

  • SQLITE3_NULL: null değer.

Dönen Değerler

Değiştirge deyim değişkeni ile ilişkilendirilebilmişse true yoksa false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Anonymous
6 years ago
Note that this bindParam needs a variable as the second parameter.
Use bindValue if you want to bind a value, such an array item.
To Top