CascadiaPHP 2024

SQLite3Stmt::bindParam

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::bindParamBir PHP değişkenini bir SQL değişkeni ile ilişkilendirir

Açıklama

public SQLite3Stmt::bindParam(string $sql_değişkeni, string|int &$php_değişkeni, int $tür = SQLITE3_TEXT): bool

php_değişkeni ile sql_değişkenini ilişkilendirir.

Dikkat

PHP 7.2.14 ve 7.3.0 öncesinde, sql_değişkeninin izleyen SQLite3Stmt::execute() çağrıları ile uygun şekilde güncellenmesi gerekiyorsa ilk SQLite3Stmt::execute() çağrısından sonra SQLite3Stmt::reset() çağrılmalıdır. SQLite3Stmt::reset() çağrılmazsa, SQLite3Stmt::bindParam() yöntemine aktarılan php_değişkenie atanan değer değişse veya SQLite3Stmt::bindParam() yeniden çağrılsa bile sql_değişkeninin değeri değişmeyecektir.

Bağımsız Değişkenler

sql_değişkeni

php_değişkeninin ilişkilendirileceği sql_değişkenini tanımlayan bir dizge (isimli bağımsız değişkenler için) veya tamsayı (konumsal bağımsız değişkenler için). İki nokta üst üste (:) imi veya @ imi ile öncelenmemiş bir isimli sql_değişkeni iki nokta üst üste imi ile otomatik olarak öncelenir. Konumsal değişkenler 1'den başlar.

php_değişkeni

sql_değişkenii ile ilişkilendirilecek değişken.

tür

İlişkilendirilecek php_değişkeninin veri türü

  • SQLITE3_INTEGER: İşaretli tamsayı. Değerin büyüklüğüne göre 1, 2, 3, 4, 6 veya 8 bayt genişlikte olabilir.

  • SQLITE3_FLOAT: Gerçek sayı. Bir 8 baytlık IEEE kayan noktalı sayı olarak saklanır.

  • SQLITE3_TEXT: Bir dizge. Veritabanının karakter kodlamasıyla kodlanır (UTF-8, UTF-16BE veya UTF-16-LE).

  • SQLITE3_BLOB: İkil veri. Veri girildiği haliyle saklanır.

  • SQLITE3_NULL: null değer.

PHP 7.0.7 itibariyle, tür atlanmışsa, php_değişkeni: bool türünden otomatik olarak saptanır. int türü SQLITE3_INTEGER olarak, float türü SQLITE3_FLOAT olarak, null türü SQLITE3_NULL ve tüm diğerleriSQLITE3_TEXT olarak ele alınır. Evvelce, tür atlanmışsa, SQLITE3_TEXT öntanımlıydı.

Bilginize:

php_değişkeni için null belirtilmişse, belirtilen türe bakılmaksızın daima SQLITE3_NULL olarak ele alınır.

Dönen Değerler

php_değişkeni ile sql_değişkeni ilişkilendirilebilmişse true yoksa false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 sql_değişkeni için artık @sql_değişkeni gösterimi de destekleniyor.

Örnekler

Örnek 1 - SQLite3Stmt::bindParam() kullanımı

Bu örnekte, tek bir bağımsız değişken ile ilişkilendirilmiş tek bir hazırlanmış deyimin farklı değerlere sahip çok sayıda satırı yerleştirmek için nasıl kulllanılacağı gösterilmiştir.

<?php
$db
= new SQLite3(':memory:');
$db->exec("CREATE TABLE foo (bar TEXT)");

$stmt = $db->prepare("INSERT INTO foo VALUES (:bar)");
$stmt->bindParam(':bar', $bar, SQLITE3_TEXT);

$bar = 'baz';
$stmt->execute();

$bar = 42;
$stmt->execute();

$res = $db->query("SELECT * FROM foo");
while ((
$row = $res->fetchArray(SQLITE3_ASSOC))) {
var_dump($row);
}
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(1) {
  ["bar"]=>
  string(3) "baz"
}
array(1) {
  ["bar"]=>
  string(2) "42"
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Anonymous
9 years ago
Note that this bindParam needs a variable as the second parameter.
Use bindValue if you want to bind a value, such an array item.
To Top