PHP Velho Oeste 2024

SQLite3Stmt::clear

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::clearTüm bağımsız değişken ilişkilendirmelerini temizler

Açıklama

public SQLite3Stmt::clear(): bool

Tüm bağımsız değişken ilişkilendirmelerini temizler (null atar).

Dikkat

Bu yöntem SQLite3Stmt::reset() kullanımını gerektirir. Kullanılmazsa, herhangi bir SQLite3Stmt::bindValue() veya SQLite3Stmt::bindParam() çağrısı etkisiz ve tüm ilişkili değişkenlerin değeri null olacaktır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Tüm bağımsız değişken ilişkilendirmelerini temizlenebilmişse true yoksa false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top