SQLite3Stmt::clear

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::clearTüm değiştirge ilişkilendirmelerini temizler

Açıklama

public SQLite3Stmt::clear ( ) : bool

Tüm değiştirge ilişkilendirmelerini temizler.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Tüm değiştirge ilişkilendirmelerini temizlenebilmişse true yoksa false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top