PHP 7.4.9 Released!

SQLite3Stmt::reset

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7)

SQLite3Stmt::resetHazır deyimi sıfırlar

Açıklama

public SQLite3Stmt::reset ( void ) : bool

Hazır deyimi çalıştırılmadan önceki durumuna getirir. Sıfırlama sonrası değiştirge ilişkileri dokunulmamış olarak kalır.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Deyim başarıyla sıfırlanabilmişse TRUE yoksa FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top