SQLite3Stmt::reset

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::resetHazır deyimi sıfırlar

Açıklama

public SQLite3Stmt::reset(): bool

Hazır deyimi çalıştırılmadan önceki durumuna getirir. Sıfırlama sonrası bağımsız değişken ilişkileri dokunulmamış olarak kalır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Deyim başarıyla sıfırlanabilmişse true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top