PHP Velho Oeste 2024

SQLite3Result::close

(No version information available, might only be in Git)

::closeHazır deyimi kapatır

Açıklama

public SQLite3Stmt::close(): bool

Hazır deyimi kapatır.

Bilginize: Bu SQLite3Stmt çalıştırılarak elde edilen tüm SQLite3Resultlar deyim kapandığında geçersiz olur.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top