PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

SQLite3Stmt::paramCount

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SQLite3Stmt::paramCountHazır deyimdeki değişken sayısını döndürür

Açıklama

public SQLite3Stmt::paramCount(): int

Hazır deyimdeki değişken sayısını döndürür.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Hazır deyimdeki değişken sayısını bir tamsayı olarak döndürür.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top